Szkolenie odnosi się do niewielkiego przedsiębiorstwa rozliczającego się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kwestie opisane w szkoleniu dotyczą fikcyjnej jednostki, która musi podjąć szereg decyzji dotyczących m. in. sposobu rozliczenia podatku dochodowego VET, możliwych odliczeń naliczonego podatku VAT, rozliczenia straty podatkowej z lat ubiegłych itp. Dokonano również ogólnej prezentacji funkcjonowania podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Słuchaczom zostanie przedstawiony, w świetle przepisów podatkowych, przebieg niektórych operacji gospodarczych np. sprzedaż środków trwałych oraz najistotniejsze dla księgowego terminy rozliczeń podatkowych i podstawowych deklaracji dotyczących podatnika.

Szkolenie składa się z trzech modułów:

1. Test wstępny
2. Pełny kurs „Księgowość małej firmy”
3. Test końcowy

Z czystym sumieniem możemy polecić ten kurs osobom, które chcą doszkolić się z księgowości. Dużym plusem jest test wstępny i końcowy. Można porównać swoją wiedzę przed i po.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kursu

PEŁNY KURS